Informe de resultats de l'activitat realitzada per empreses i entitats instalades en el Parc Científic de la Universitat de València

Activitat empresarial en el PCUV

El present informe sintetitza els resultats més rellevants obtinguts de l'estudi realitzat a les empreses i entitats allotjades en el Parc Científic de la Universitat de València (PCUV). Aquest estudi ha sigut desenvolupat per la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) durant l'exercici 2018 en el marc de la tercera edició del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE).

En concret, les conclusions han sigut obtingudes a través d'una enquesta realitzada a les empreses i entitats instal·lades en el PCUV. Enguany, com a novetat, s'han afegit anàlisis estadístiques multivariades per a aprofundir més en la relació entre les variables objecte d'estudi. A més, amb motiu del X aniversari de la inauguracióin oficial de l'Àrea Empresarial del PCUV, s'ha realitzat un estudi específic sobre les principals magnituds economicofinanceres de les 201 empreses que s'han instal·lat al parc des de la seua obertura en 2008.

Els objectius d'aquesta enquesta són:
 • Conèixer millor les característiques de les empreses i entitats intal·lades amb la finalitat de planificar estratègies per a recolzar el seu desenvolupament
 • Identificar casos d'èxit, i també les millors pràctiques empresarials
 • Proposar solucions innovadores en temes transversals com el finançament, la formació, la innovació, la internacionalització i el màrqueting, entre altres
 • Propiciar el diàleg i el contacte entre tots els actors de l'ecosistema empresarial: administracions, empreses, emprenedors, entitats financeres, fons d'inversió, particulars i societat en general
 • Millorar la visibilitat i el coneixement, en el seu entorn, de les empreses i entitats situades al PCUV
 • Impulsar el creixement empresarial de les empreses i entitats ubicades en el Parc Científic
Objetivos encuesta
Activitat empresarial en el PCUV VEURE PDF

Conclusions

Les principals conclusions de l'enquesta, referides a l'exercici 2017, han sigut:

 • Quatre sectors -‘Enginyeria, Consultoria i Assessoria’, ‘Agroalimentació-Biotecnologia’, ‘Medicina i Salut’ i ‘Informació, Informàtica i Telecomunicacions’-, concentren pràcticament el 80% de les empreses.Especialment creixen les empreses dedicades a l'Enginyeria, Consultoria i Assessoria, que passen d'englobar un 19% del total en 2015 a suposar un 21% en 2017.
 • El 90% de les empreses/entitats són societats mercantils (societats de responsabilitat limitada o societats anònimes).
 • El 70% de les empreses té una antiguitat de 5 i 24 anys i un 26% són empreses de 4 anys o menys, les quals podrien considerar-se startups (segons l'European Startup Monitor).
 • Pel que respecta a l'any d'incorporació de les empreses al PCUV, el 50%, s'han instal·lat en aquest ecosistema d'innovació de la Universitat en els últims 4 anys. El 18,3% correspon a les empreses més longeves, que es van instal·lar en un termini que varia entre 8-10 anys. Cal indicar que el PCUV va iniciar la seua activitat en 2008 amb l'obertura del Viver Empresarial.
 • El valor mitjà de la xifra d'actiu i passiu de les empreses l'any 2017 supera lleugerament el milió d'euros (1.049.931€). No obstant això, s'ha de subratllar l'elevada dispersió d'aquesta variable, amb una desviació típica de quasi 2 milions d'euros, que reflecteix l'extraordinària varietat d'empreses presents en el PCUV. El segment d'empreses que ingressen entre 100.000 i 500.000 euros resulta ser el majoritari.
 • L'import net de la xifra de negoci generat per les empreses situades en el Parc Científic -sense tindre en compte les quatre grans empreses amb més volum de negoci- ascendeix per a l'any 2017 als 48,17 milions d'euros.
 • El 84,4% de les empreses tenen menys de 10 treballadors/es (microempreses o startups), el 13% tenen entre 10 i 50 treballadors/es (xicotetes empreses) i el 2,6% entre 50 i 250 (empreses mitjanes). El nombre total d'empleats en l'àrea empresarial del PCUV ascendeix a 520 professionals.
 • Pel que fa a la qualificació universitària de les persones contractades per les empreses del PCUV, el 85,3% tenen estudis universitaris superiors, i d'aquestes el 20,6% tenen el doctorat.
 • Respecte a la distribució per gènere de les ocupacions directes, en l'exercici 2017 el 40% del personal que treballa en el PCUV eren dones.
 • El 22,5% de les empreses situades en el Parc *Científic estan dirigides per dones. Aquest valor està molt per damunt de la mitjana espanyola (13,9%) i europea (14,8%), segons dades de l'European Startup Monitor. La major part d'aquestes empreses pertanyen a l'àrea d'Agroalimentació-Biotecnologia.
 • La major part de les empreses instal·lades en el PCUV, el 83,8%, no pertany a cap grup empresarial. De les 10 empreses que formen part d'un grup, 6 d'elles compten amb la seu central a Espanya, 3 als Estats Units i 1 a Suïssa.
 • El 41,6% de les empreses destinen entre el 20 i el 60% del seu pressupost a Investigació, Desenvolupament i Innovació.
 • El 44,7% de les empreses i entitats tenen resultats d'investigació protegits. Respecte a les empreses que protegeixen els seus resultats d'investigació, el 52% de les empreses té alguna patent i el 69% disposa d'almenys una marga registrada o signe distintiu.
 • Les empreses del PCUV acumulen 127 patents concedides i 155 patents sol·licitades.
 • El 43,8% de les empreses ha realitzat publicacions de caràcter científic durant els últims 4 anys.
 • El 81,5% de les empreses ha desenvolupat nous productes o serveis o han millorat els existents en els últims 4 anys (disseny, prestacions, procés productiu, distribució, internacionalització i/o sostenibilitat).
 • El 41% de les empreses exporten o internacionalitzen, és a dir declaren haver facturat prestacions de serveis o venda de productes a l'estranger en els últims 3 exercicis.
 • El 76% de les empreses utilitzen el seu web com a eina de comunicació, seguides en termes de pes relatiu per les accions de comunicació en fires i congressos (61,9%), ús de xarxes socials (60,3%), accions de màrqueting directe (44,4%) i publicitat en internet (42,9%). De fet, el 46% de les mateixes venen els seus productes i serveis a través d'internet.
 • 34 empreses (el 89,5%) utilitzen alguna xarxa social per a la millora de la imatge i projecció de l'empresa (89,5%) i per a la captació de futurs clients (78,9%).
 • El 53,2% de les empreses estan interessades a ser contactades per inversors per a valorar nous socis financers com a inversors privats, business angels, fons de capital de risc o similars.
 • El 25,8% de les organitzacions ha rebut en els últims quatre anys finançament provinent d'inversors externs. D'aquestes, només en el 3,7% dels casos els socis inversors participen activament en el dia a dia de l'activitat de l'empresa.

 

Edicions anteriors

Informe PIDE 2018VER PDF
Informe PIDE 2017Ver pdf
Informe PIDE 2016Veure PDF