PCUV
uv
Menú portal

Activitats en espai 9

Activitats en espai 9

ICBiBE  

De aquí no me muevo! Dado el estilo de vida de los parásitos, éstos deben desarrollar estrategias eficientes para su sujeción. Con esta actividad pretendemos mostrar los desafíos a los que se enfrenta un parásito y queremos que los participantes construyan su propio parásito. Así puedan experimentar lo que hay que hacer, si fueran un parásito!                http://gestexpociencia.uv.es/index.php/expociencia/de-aqui-no-me-muevo/

Enllumenar bé per a viure millor. L’enllumenament públic nocturn ha facilitat les relacions socials dels humans. Tanmateix, el seu abús ha generat un nou tipus de contaminació que ens furta les estrelles i té un fort impacte sobre la vida silvestre. A més a més la introducció dels LEDs de llum blanca inhibeix la secreció de melatonina amb efectes, per tant, també sobre la salut humana. http://gestexpociencia.uv.es/index.php/expociencia/enllumenar-be-per-a-viure-millor /

Adivina de qué me alimento. En esta actividad compararemos los cráneos de diferentes especies de mamíferos, fijándonos en los dientes y estructuras óseas que nos permitan entender por qué comen lo que comen.                http://gestexpociencia.uv.es/index.php/expociencia/adivina-de-que-me-alimento/

MEDSEALITTER: plàstics a la nostra mar . Exposició del treball de la UZM dins del marc del projecte europeu MEDSEALITTER, mostrant les diferents línies de treball i les problemàtiques associades. El projecte vol establir protocols per a la valoració del impacte de les deixalles en els medis marins del mar mediterrani. Conscienciació ambiental i educació en el mètode científic.       http://gestexpociencia.uv.es/index.php/expociencia/medsealitter-plastics-a-la-nostra-mar/