Entitats col·laboradores

L’FPCUV té per objecte establir línies de col·laboració amb empreses, entitats i organismes públics i privats, a través d’acords i convenis, que faciliten a les empreses del Parc Científic condicions preferents per a l’accés a serveis i productes relacionats amb la seua activitat empresarial.

uv

Les empreses que integren el Parc Científic poden fer ús, com a “usuaris concertats”, de les prestacions del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València.

 

santander

Conveni amb Banco Santander per facilitar el finançament d’autònoms, empreses i entitats situades al Parc Científic.

Ajuntament Paterna

Conveni signat amb el consistori de Paterna per afavorir el programa de renovació, millora i modernització d’infraestructures del PCUV.

Ajuntament Paterna

El PCUV és signatari del Pacte Local per la Innovació de Paterna, iniciativa conjunta dels principals agents locals d’R+D+I, l’objectiu del qual és fer de la innovació el motor de desenvolupament econòmic i social de la localitat.

paterna Ciudad de Empresas

Associació sense ànim de lucre que, impulsada des del consistori de Paterna a través de la Regidoria d’Empresa, agrupa tots els agents econòmics de la localitat per fomentar i consolidar la projecció nacional i internacional.

Ajuntament Burjassot

Conveni per a l’ús de les instal·lacions esportives del consistori per part de les empreses del PCUV, que gaudiran de les condicions preferents que té la comunitat universitària al campus de Burjassot-Paterna.

Generalitat Valenciana - IVACE

Protocol de col·laboració amb l’FPCUV per a la difusió, a través de la Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV), de les activitats i dels programes de concessió de subvenció i finançament de l’IVACE per a microempreses i pimes.

 

Conveni d’assistència tècnica per a l’avaluació de sol·licituds presentades a les convocatòries per a la concessió d’ajudes a projectes de creació d’empreses innovadores i de base tecnològica.

SGR

Conveni per facilitar a les empreses del PCUV un accés preferent als avals que atorga aquesta entitat per aconseguir finançament i a un diagnòstic personalitzat sobre vies de finançament. Així mateix, l’SGR es compromet a oferir informació anticipada i prioritària sobre els seus nous productes.

Caixa Popular

Conveni per facilitar a les empreses del PCUV un accés preferent als avals que atorga aquesta entitat per aconseguir finançament i a un diagnòstic personalitzat sobre vies de finançament.

Microbank

Conveni de col·laboració destinat a establir una línia de finançament per al foment de l’autoocupació i de l’activitat emprenedora. La iniciativa va dirigida a microempreses situades en el Parc Científic de la Universitat de València.

Ministeri - CDTI

1) Xarxa PI+D+i: incorporació del Parc Científic de la Universitat de València a la Xarxa PI+D+i amb la finalitat d’exercir els serveis d’informació i assessorament prestats pels denominats “agents locals”, pertanyents a les entitats que s’incorporen a la Xarxa.

 

2) H2020: l’FPCUV presta al CDTI el servei d’identificació d’empreses amb potencial de participació en projectes d’Horizon 2020. En aquesta línia els proporciona suport tècnic per a la millora de la qualitat de les propostes, a fi d’aconseguir el finançament del projecte europeu.

Correus

Conveni per a la instal·lació al Parc Científic d’un dispositiu de lliurament de paqueteria (Citypaq).

redempredia

Conveni que regula la participació de l’FPCUV com a entitat receptora d’empreses i/o professionals vinculats als sistemes d’innovació i emprenedoria de les universitats de la Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de Empresas.

asindown

Conveni pel qual l’FPCUV desenvolupa plans integrals d’ocupació per a la inserció de membres d’Asindown aturats.

Big Bang - Asociación de Business angels

Conveni de col·laboració entre l’FPCUV i CvBan (actualment, Big Ban angels), associació privada sense ànim de lucre que representa i aglutina business angels i altres inversors privats, forma potencials inversors i emprenedors en tot el procés d’inversió privada, i posa en contacte emprenedors amb projectes empresarials innovadors amb business angels i altres inversors privats.

Servef

Conveni per a la realització de pràctiques no laborals en el si de la Fundació Parc Científic Universitat de València, amb el qual es vol facilitar la inserció laboral de l’alumnat de formació professional.

aecta

Conveni pel qual l’FPCUV i Aecta es comprometen a realitzar conjuntament totes aquelles activitats de promoció i difusió del coneixement empresarial, particularment en el camp de l’estratègia, la innovació i les millors pràctiques en la gestió empresarial.

adeit

Conveni pel qual la FPCUV i la Fundació*Univeristat-Empresa de València ADEIT es comprometen a col·laborar en el desenvolupament del programa per a la formació de titulats universitaris en empreses i institucions.