Menú Portal

Representació sindical i crèdit horari

Òrgan de representació

Representants a triar

CCOO

   

 

 

 Total de crèdit horari: 180 hores anuals