Parc Cientific de la Universitat de Valencia
Menú portal

LÍNIA 2: Suport a l'emprenedoria innovadora

2.1. ACCIÓ TECH2BUSINESS

Impuls a la creació i consolidació de teixit empresarial innovador i dinamització de la seua relació amb el sistema d’investigació de les universitats públiques valencianes. Es desenvoluparan activitats de promoció de la creació i consolidació de spin-offs i empreses innovadores i es prestaran serveis de suport en aspectes com el desenvolupament del model de negoci, la transferència de la propietat intel·lectual, la constitució de l’equip, la gestió empresarial, l’accés a finançament i la capacitació en tecnologies habilitadores per a la nova economia.

 

2.1.1. Programa III Premis rePCV

L'objecte específic d'aquesta tercera edició dels Premis de la Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV) és reconéixer l'activitat de les iniciatives emprenedores i empresarials atesos aquests criteris: creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a l'entorn.

Aquesta activitat ha sigut coordinada per l'equip tècnic de la Parc Científic Universitat Miguel Hernández d'Elx en la qual han participat els cinc ecosistemes d'innovació de la Xarxa de Parcs Científics Valencians amb el suport de la Agència Valenciana de la Innovació. Després de la recepció de candidatures, les empreses guanyadores han sigut: Centre Crea (categoria spin-off), Fivecomm (categoria start-up) i Space Farmers (categoria Col·laboració Empresa-Universitat).

 

2.1.2. Programa Transforma Emprenedoria

Aquesta actuació planteja el suport a empreses innovadores per a la implantació de tecnologies habilitadores, amb l'objectiu de fomentar la seua digitalització, minimitzar l'impacte i afavorir la reactivació de l'economia després de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Amb l'objectiu d'afavorir la incorporació de tecnologies habilitadores a empreses innovadores o de base científic-tecnològica, i la col·laboració entre universitat-empresa, l'actuació consisteix, en una primera fase, en la posada en marxa d'un prototip o projecte pilot de transformació digital. Aquest projecte, emmarcat en l'activitat de l'entitat gestora de l'Àrea Empresarial del PCUV, tenen com a objecte l'optimització d'operacions i processos mitjançant la utilització de la metodologia Lean de millora contínua utilitzant les eines Value Stream Mapping (VSM) i SIPOC, per a la millora en el lliurament de serveis. Dins de les accions pilot també s'ha abordat el disseny i desenvolupament d'un quadre de comandament que permeta monitorar els indicadors KPI i avaluar el nivell de compliment amb l'objectiu d'implementar un procés de millora contínua que siga mesurable.

Forma part del projecte, la formació del personal propi per a reforçar les habilitats i capacitats en el maneig de les tecnològiques digitals i habilitadores.

En una segona fase, els treballs desenvolupats en el marc del referit programa tenen com a objecte realitzar un estudi, diagnòstic i elaboració d'un informe sobre l'estat de maduresa tecnològica de les empreses innovadores del sector de la Biotecnologia a la Comunitat Valenciana, amb especial èmfasi en les àrees sanitària i agroalimentària.

Aquest informe permetrà conéixer quin és el grau de desenvolupament i utilització de les noves tecnologies, així com quins d'aquestes tecnologies són útils i podrien aplicar-se en el sector, recollirà també, l'índex de maduresa digital de cadascun dels sectors analitzats, un full de ruta genèric que mostre com a diferents tecnologies innovadores aporten avantatges competitius i beneficis a les empreses que els adopten, i atesos els resultats, s'identificaran els programes i línies de suport que posen a la disposició de les empreses, diferents organismes (AVI, IVACE, Inndromeda, etc.) com a possibles solucions aplicables a la transformació digital d'aquestes empreses.

Descàrrega ací l'ebook Informe de la transformacion digital en el sector de la Biotecnología en la Cominitat Valenciana

 

2.1.3. Programa BioPool

Experiència pilot a través dels parcs científics per a desenvolupar noves estratègies de col·laboració universitat-empresa i millorar l'ús d'infraestructures científiques de la Universitat de València per part de les empreses mitjançant la posada en marxa de laboratoris/serveis tecnològics d'ús compartit. Es pretén aprofitar els mecanismes ja existents però afavorint l'entrada i el treball de científics i tecnòlegs d'empreses en les instal·lacions i en grups d'investigació de la Universitat de València i d'aquesta manera, al mateix temps que oferir l'ús de les infraestructures científic-tecnològiques de la UV a empreses, establir vincles formals (i informals) entre el personal de les empreses i els investigadors de la Universitat que puguen generar a mitjà termini projectes de col·laboració i de transferència de coneixement (de manera bidireccional, tant per part de la UV a les empreses, com per part de les empreses a la UV). En una primera fase el projecte BioPool se centrarà en donar suport al desenvolupament de projectes empresarials focalitzats en els reptes prioritaris identificats pels Comités Estratègics d'Innovació Especialitzats (CEIE) en les àrees prioritàries de Salut i Agroalimentació.