Patronat

Presidència

Universitat de València-Estudi General, representada pel la Mgfca. Sra. Rectora Dª. M.ª Vicenta Mestre Escrivà.

 

Vicepresidència 1ª

Vicerectorat d´Innnovació i Transferència de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per la Sra. M.ª Dolores Real García.

 

Vicepresidència 2ª

Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, representada en la actualitat pel Sr. Salvador Navarro Pradas.

 

Secretaria

Secretaria General de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per la Sra. M.ª Elena Olmos Ortega.

 

Vocals

Banco Santander, SA, entitat representada en l'actualitat pel Sr. José Miguel Lorente Ayala.

 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València, representada en l'actualitat pel Sra. Ana Encabo Balbín.

 

Direcció del Parc Científic de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat pel Sr. Juan José Borrás Almenar.

 

Gerència de la Universitat de València, càrrec exercit actualment pel Sr. Juan Vicente Climent Espí.

 

Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO), pendent de designar representant.

 

Ajuntament de València, representat en l'actualitat pel Sr. Carlos Galiana Llorens.

 

Ajuntament de Paterna, representat en l'actualitat pel Sr. Juan Antonio Sagredo Marco.

 

Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), representada pel Sr. Juan A. Fuster Verdú.

 

Vicerectorat d´Investigació de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat pel Sr. Carlos Hermenegildo Caudevilla.

 

Vicerectorat d’Economia i Infraestructures de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat pel Sr. Justo Herrera Gómez.

 

Vicerectorat d´Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per la Sra. Elena Martínez García.

 

Ajuntament de Burjassot, representat en l'actualitat pel Sr. Rafael García García.

 

Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat pel Sr. Carles Padilla Carmona.

 

Vicerectorat d´Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat pel Sr. Joaquín Aldás Manzano.

 

Generalitat Valenciana, representada en l'actualitat pel vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, Sr. Andrés García Reche.

 

Vicerectorat d´Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per la Sra. M.ª Adela Valero Aleixandre.

 

Data d'actualització: 2/12/2021