Networking

Teixir una xarxa de contactes de qualitat és un dels serveis que posa el valor un ecosistema d’innovació com és ara el Parc Científic. Sota el paraigua comú del desenvolupament del coneixement, les entitats i empreses allotjades poden accedir amb facilitat a altres companyies que, a més de situar-se a pocs metres de distància, es poden convertir en clientes, proveïdores, col·laboradores i fins i tot sòcies.

El PCUV promou i organitza diverses modalitats de networking per fomentar l’intercanvi d’idees i augmentar el rang de possibilitats comercials. A més, també permeten adquirir un major grau de coneixement sobre l’estat de l’art en l’entorn científic, tecnològic i empresarial més pròxim.

Networking

Avantages del networking al PCUV

1Divulgar els nostres serveis i productes a l’entorn més pròxim2Adquirir major coneixement de l’entorn científic i tecnològic3Establir una xarxa de contactes amb el nexe comú del desenvolupament de coneixement d’alt valor afegit4Reforçar les relacions laborals amb l’entorn més pròxim per convertir-lo en client, proveïdor, col·laborador i/o soci

MODALITATS DE NETWORKING AL PCUV

Desdejunis networking:

Les empreses i entitats del Parc Científic comparteixen l’arrancada de la jornada laboral amb un desdejuni i la visita d’una figura de prestigi en l’àmbit empresarial. Després de la ponència de la persona referent en el sector, un grup d’empreses pren la paraula per presentar els seus serveis i productes a l’auditori. Són networkings pròxims, on preval la paraula directa i sense ús d’equipament multimèdia.

Networking cientificotecnològic: 

El Parc Científic posa en contacte a científics i empresaris de la mateixa àrea d’activitat amb la finalitat d’establir xarxes de col·laboració entre els avanços científics de la Universitat de València i la seva aplicació més immediata per a la societat a través de les empreses.

Tastos d’emprenedoria:

Aquesta modalitat de networking té com a valor afegit l’oci. Mitjançant la vivència conjunta d’una experiència sensorial com ara un tast, el PCUV busca l’acostament de l’entorn emprenedor del Parc i el coneixement de noves iniciatives, especialment gastronòmiques, en el mercat.

Vols participar en els networkings del Parc Científic?

Contacta amb nosaltres i t’assessorarem.
Contacta amb el Parc Científic