Presentació i objectius

Aquest portal naix amb un triple objectiu:

01.

Incrementar la transparència de l'activitat de l'FPCUV, com a entitat pública

02.

Garantir l'accés dels ciutadans a la informació institucional, organitzativa i financera de l'FPCUV

03.

Establir les obligacions de bon govern

Portal de transparència

Informació d'interés

Enquesta de satisfacció 2023

Principals resultats de l'estudi realitzat en 2023 sobre la percepció i valoració dels serveis oferits per l'FPCUV.

Memòria de sostenibilitat 2021

Coneix les principals accions de la Fundació dins de les tres dimensions de la sostenibilitat: l'econòmica, la mediambiental i la social.

Memòria d'activitats 2022

Consulta les activitats que ha desenvolupat la Fundació PCUV orientades al suport a les empreses innovadores i als instituts d'investigació.

Informació de contacte Fundació Parc Científic Universitat de València

Pot posar-se en contacte amb nosaltres per a plantejar qualsevol reclamació o queixa, o fer-nos suggeriments i/o comentaris a través del Telèfon (+34) 963 544 758
CONTACTE PORTAL DE TRANSPARÈNCIA