Accessos preferents a organismes de la universitat

El Parc Científic treballa per afavorir la generació de coneixement en diverses àrees a partir de la integració d’interessos científics, acadèmics, tecnològics i industrials. La finalitat última és transferir la tecnologia a les empreses a fi de satisfer les necessitats dels ciutadans. En aquest sentit, entre altres serveis, posa a la disposició de les empreses i entitats un accés preferent als diversos organismes pertanyents a la Universitat de València. En concret, proporciona:

 • Accés preferent als recursos cientificotecnològics de la UVEG a través del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)
 • Transferència de resultats d’investigació mitjançant accés i col·laboració amb el Servei d’Investigació i Innovació
 • Ocupació i atracció de talent en col·laboració amb UVocupació
 • Accés als programes de suport a l'emprenedoria a través d'UVemprén
 • Formació per emprenedoria a través de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT)
acceso preferente servicios universitat valencia

Accés preferent als recursos científics-tecnològics de la UVEG

UV

Les empreses i entitats instal·lades al PCUV disposen d’accés preferent als recursos cientificotecnològics de la Universitat de València a través del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE), un servei general de recursos tecnològics la finalitat del qual és proporcionar suport centralitzat i integral a la investigació de la comunitat universitària i a les empreses i institucions públiques i privades.

Està organitzat en 14 seccions, que inclouen serveis cientificotècnics relacionats amb diferents àrees d’investigació, la sanitat i la indústria. Aquests són: ressonància magnètica nuclear, raigs X, espectrometria de masses, espectroscòpia atòmica, microscòpia òptica i electrònica, genòmica, proteòmica, bioinformàtica, taller de vidre bufat, cultius cel·lulars, planta d’aquaris, producció animal, hivernacles i radioactivitat ambiental.

Les seues finalitats són, entre d’altres, resoldre problemes relatius a la caracterització i l’anàlisi de matèries primeres; determinació estructural de substàncies i compostos orgànics i inorgànics; estudis morfològics de tota classe de materials inorgànics i biològics, mitjançant tècniques de microscòpia confocal; avaluació de l’impacte mediambiental; determinació d’índexs a/B total en l’aire, aigua, sòls i sediments; seqüenciació d’àcids nucleics; anàlisi de productes agroalimentaris; detecció de material transgènic; diagnòstic de malalties hereditàries; identificació de gens en millora d’animals i vegetals; i proves genètiques forenses.

MÉS INFORMACIÓ

Transferència de resultats d'investigació

UV

Aquest Servei Central actua com a estructura de suport tècnic i administratiu del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, i de la Comissió d’Investigació, i realitza les funcions d’assessorament, informació, difusió, foment, gestió, seguiment i justificació de les diferents actuacions a l’àrea de la investigació i la transferència dels coneixements i els resultats generats a la societat.

El Servei d’Investigació s’organitza internament en sis seccions:

 • R+D+I contractada. Dedicada, principalment, a la gestió de l’R+D+I i activitats connexes realitzades sota l’empara de l’art. 83 de la LOU. Inclou la negociació, redacció, revisió, facturació i seguiment juridicoadministratiu d’activitats d’R+D+I contractada i negocis jurídics relacionats.
 • Recursos i programes de suport d’R+D+I. Encarregada de la gestió de convocatòries de capital humà per a investigació i mobilitat de personal d’R+D+I, justificació i seguiment economicoadministratiu de les subvencions d’R+D+I en matèria de personal i mobilitat, el disseny i la gestió de convocatòries del programa propi de foment de l’R+D+I i l’avaluació de l’activitat d’R+D+I.
 • R+D+I internacional. Dedicada a promoure i gestionar la participació dels investigadors de la Universitat de València en les diferents iniciatives d’R+D+I europees (Horizon 2020, COST, LIFE, etc.) i, en general, de caràcter internacional, a través de les diverses fonts de finançament disponibles. També du a terme accions de promoció i de dinamització per a la participació en programes internacionals de recerca considerats estratègics per a la Universitat.
 • R+D+I subvencionada. S’ocupa de la gestió de projectes d’R+D+I i activitats afins col·laboratives publicoprivades, així com de la promoció de la participació en projectes i iniciatives d’R+D+I nacional i autonòmica i de la justificació i del seguiment economicoadministratiu de les activitats d’R+D+I.
 • Innovació, valorització i emprenedoria. Es dedica, principalment, a la valorització de les capacitats i dels resultats de la investigació per a la seua efectiva transferència al teixit productiu, bé a través de la seva llicència a empreses i altres entitats, bé mitjançant la creació d’empreses de base tecnològica (EBT). Així mateix, aquesta secció s’ocupa de la gestió dels drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de l’activitat investigadora, la gestió del programa propi d’ajudes de la Universitat en la part dedicada a la valorització i transferència de tecnologia i la gestió de les iniciatives desenvolupades en el marc del programa Empren+ de la Universitat de València per a la dinamització de la cultura emprenedora i de cooperació en R+D+I.
 • Control financer, auditoria i fons estructurals d’R+D+I. Dedicada al control de la gestió econòmica de les activitats d’R+D+I, la justificació d’activitats d’R+D+I contractada, la gestió d’auditories i la sol·licitud, el seguiment i la justificació d’infraestructures i de fons estructurals d’R+D+I.
MÉS INFORMACIÓ

Ocupació i atracció de talent

logo uvocupacio

UVocupació és un servei de la Universitat de València que té com a objectiu ajudar en la inserció laboral a tots els estudiants i titulats de la institució acadèmica i millorar les seues possibilitats professionals.

A més, posee una completa gama de serveis dirigits a empreses i entitats, als quals tenen accés preferent les instal·lades en el Parc Científic. Entre ells, destaquen:

 • Agència de colocació. Gestiona ofertes de treball de diferents perfils posant en contacte oferta i demanda d'ocupació. D'una banda, els demandants d'ocupació poden incloure el seu currículum i, per un altre, les empreses poden administrar les seues ofertes de treball.
 • Directori d'empreses. Ofereix la possibilitat de consultar les dades de contacte dels responsables de selecció de les empreses col·laboradores de l'Àrea d'Ocupació. Aquest directori funciona com una via més de reclutament per a les empreses i és una manera de facilitar l'autocandidatura als usuaris.
 • Fòrum d'ocupació. Consisteix en una sèrie de jornades que s'organitzen a la Universitat de València amb la finalitat de posar en contacte directe empreses i demandants d'ocupació. A més de les visites a estands, en els fòrums es duen a terme conferències, xarrades i tallers formatius dirigits a la comunitat.
 • Assessorament sobre contractació: nviament d'informació sobre les modalitats de contractació disponibles.
MÉS INFORMACIÓ

Formació en innovació i emprenedoria

logo uvempren

UVemprén és una estrategia institucional de captació de talent universitari, formació en innovació i de validación d'idees i projectes d'importància social, coordinada pel Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius a través de l'Oficina de Polítques per a l'Excel·lència .

Entre els serveis específics que s'ofereixen a empreses i entitats del Parc Científic, destaquen:

MÉS INFORMACIÓ

Formació per a emprenedoria

ADEIT

La Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT) fa de punt de trobada entre la Universitat de València i les empreses, a través de diferents serveis:

 • Àrea d’Ocupació: les empreses i entitats poden rebre titulats i titulades amb beques de formació professional pràctica durant un període de sis mesos a dos anys.
 • Formació a la carta per a empreses: vol contribuir a la millora de la competitivitat i innovació de la teua empresa o entitat. Es basa en la transferència de coneixement del personal docent i investigador de la Universitat de València.
 • Aprenentatge en línia (e-learning): mitjançant el servei d’aprenentatge en línia, les empreses i entitats es poden servir de l’Aula Virtual de l’ADEIT per organitzar els seus cursos de formació en línia.
 • Celebració de congressos, seminaris i jornades: com a professional o empresari pots assistir als congressos, seminaris, jornades i altres activitats que tenen lloc a la seu de l’ADEIT. Personalitats importants de l’àmbit social, de la innovació o de l’economia en són els protagonistes principals.
MÉS INFORMACIÓ

Vols gaudir dels serveis del PCUV?

Contacta amb nosaltres i t’assessorarem.
Contacta amb el Parc Científic