Els instituts del PCUV en xifres

contractes i convenis

Projectes competitius

Projectes europeus

Centres d'investigació científica referents

Els instituts i centres singulars del Parc Científic de la Universitat de València destaquen pel seu elevat nivell de col·laboració amb empreses i institucions, així com per la seua participació en projectes científics d'impacte internacional.

En l'àrea d'investigació del Parc Científic, la Universitat de València (UV) compta amb:

Quatre instituts propis
Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (UV)

L'IRTIC (Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) és un centre d'investigació universitari dependent de la Universitat de València.

La seua activitat es concreta en projectes sobre sistemes de gestió d'informació, aplicacions telemàtiques al trànsit i transport, gràfics per computador i realitat virtual, sistemes d'integració de discapacitats, simulació de maquinària civil, serveis de xarxa i seguretat informàtica i procés digital d'imatges.

Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (UV)

Fundat l’any 1998, l’Institut Cavanilles de la Universitat de València (ICBiBE) es dedica a l’estudi de la biodiversitat i la biologia evolutiva amb un enfocament integrador i pluridisciplinari.

Les seues línies de recerca van des de l’ecologia evolutiva, la conservació vegetal i la zoologia marina, fins a la limnologia, l’entomologia o la neurobiologia comparada, entre altres.

Institut de Ciència dels Materials (UV)

Fundat l’any 1995, l’Institut de Ciència dels Materials de la Universitat de València   (ICMUV) treballa en física aplicada i química de materials i nanomaterials, amb aplicacions en diversos camps com la física de semiconductors i fibres òptiques, la química de polímers o els materials mesoporosos.

Institut de Ciència Molecular

Fundat l’any 2000, l’Institut de Ciència Molecular (ICMol)  de la Universitat de València és un centre d’excel·lència en química i nanociència molecular.

Els seus objectius se centren en camps com el disseny i la síntesi de molècules funcionals, les associacions supramoleculars i els materials moleculars amb propietats físiques o químiques d’interès.

Les àrees d’aplicació van des del magnetisme i l’electrònica moleculars, fins a la nanotecnologia i la biomedicina. Des de l’any 2016, disposa de l’acreditació ministerial d’«Unitat d’Excel·lència María de Maeztu».

Dos instituts mixtos de la Universitat de Val�ncia i el Consell Superior d'Investigacions Cient�fics (CSIC)
Institut de Física Corpuscular (UV + CSIC)

Amb més de 50 anys d’història, l’Institut de Física Corpuscular (IFIC) és un centre mixt de la Universitat de València i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), dedicat a la recerca en física nuclear, de partícules i d’astropartícules, així com a les seues aplicacions en física mèdica i altres camps de la ciència i la tecnologia.

Des de 2015, l’IFIC té l’acreditació de «Centre d’Excel·lència Severo Ochoa».

Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (UV+CSIC)

Es tracta d’un institut obert a la participació estratègica de les empreses de biotecnologia. Els seus programes científics se centren en la recerca sobre l’estructura, funció, dinàmica, evolució i manipulació de sistemes biològics complexos.

Pretén aportar solucions a problemes en els sectors farmacèutic, biotecnològic, biomèdic i agroindustrial que estan oberts a un enfocament sistèmic.

Un institut del CSIC de claustre ampliat a la UV
Institut d'Agroquímica i Tecnologies d'Aliments (CSIC)

Amb més de 50 anys d’història, el IATA és un institut del CSIC amb caràcter de «centre de claustre ampliat», fet que suposa integrar investigadors de la Universitat de València  en el seu claustre científic.

El seu objectiu principal és la recerca d’excel·lència sobre la producció sostenible d’aliments de qualitat, la seua seguretat, l’impacte sobre la salut i l’acceptació per part del consumidor.

Centres singulars
Observatori Astronòmic de la Universitat de València

L’Observatori Astronòmic de la Universitat de València és una institució dedicada a la recerca i a l’educació, a l’estudi de l’univers i la divulgació social de l’astronomia.

Té com a principals línies de treball la naturalesa de l'energia fosca, l'evolució de l'Univers i les seues galàxies, la formació i evolució de les estreles o els asteroides pròxims a la Terra, entre altres.

Laboratori de Processament d'Imatges

Creat l’any 2008, el Laboratori de Processament d’Imatges  (LPI) de la Universitat de València és una ERI (estructura de recerca interdisciplinària) formada per quatre grups de recerca –UGC, GPDS, GACE i LEO– amb una missió tecnològica en comú: imaging (creació d’imatges reals o de paràmetres geobiofísics) a partir de dades de satèl·lit i teledetecció.

Informació d'interés

Actualitat instituts d'investigació

L'I2SysBio aconseguix el segell d'Excel·lència ASPIRA-Max Josefa Barba del CSIC
4.000 persones assistixen al centenar d'activitats de Expociència en el Parc Científic i la ETSE-UV
La FPCUV convida a les empreses del Parc Científic a participar en la València Digital Summit 2024

Vols instal·lar-te en el PCUV?

Contacta amb nosaltres i t'assessorarem.
CONTACTA AMB EL PARC CIENTÍFIC