XENOBIOTICS

(Energia i Medi Ambient)

Presentació

Especialistes en les àrees d'ecologia, limnologia, hidrobiologia i ecotoxicologia per a satisfer les necessitats en matèria de qualitat ambiental i ecotoxicologia que demanden les empreses.

 


La informació continguda en aquesta fitxa d'empresa ha sigut facilitada per la pròpia companyia i la Fundació Parc Científic Universitat de València no es fa responsable del seu contingut.

Descarregar fitxa del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE)
XENOBIOTICS

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques

Àrea de bioassajos:

 • Ecotoxicologia
 • Toxicologia
 • Biomarcadors

Àrea d'aigües i ecosistemes aquàtics:

 • Limnologia i ecologia
 • Qualitat de les aigües
 • Biomonitoratge
 • Bioremedació

Àrea de consultoria i formació:

 • Externalització tecnològica
 • R+D+I per demanda
Beneficis de la tecnologia
 • Adaptable a les necessitats específiques de cada client.
 • Equip multidisciplinari altament competitiu.
 • Externalització de les necessitats analítiques de l'empresa.
 • R+D+I per demanda i externalització tecnològica.
Aplicacions de la tecnologia

Àrea de bioassajos:

 • Estudis en ecotoxicologia aquàtica i terrestre. Daphnia magna, algues, peixos i bacteris, cucs i plantes. Disseny de bioassajos específics per demanda.
 • Caracterització ecotoxicològica de residus perillosos (codis H), sòls contaminats, compostos químics, biocides, lixiviats i abocaments industrials.
 • Mutagenicitat (Test d'Ames), disrupció endocrina i genotoxicitat (UMUtest) segons normes ISO/DIN i OCDE.
 • Toxicitat oral i dèrmica, irritació i corrosió dèrmica, cutània i ocular en rosegadors segons normes OCDE.

Àrea d'aigües i ecosistemes aquàtics:

 • Determinació d'indicadors hidrogeomorfològics mitjançant índexs de qualitat de l'hàbitat: índexs biòtics per a fitoplàncton, diatomees i macroinvertebrats bentònics, zooplàncton, macròfits, ictiofauna, vegetació de ribera.
 • Determinació de l'estat ecològic de masses d'aigua d’acord del marc de l'aigua i de l'estat de conservació d'hàbitats d'interès comunitari de la Directiva hàbitats.
 • Disseny i monitoratge ambiental mitjançant xarxes de control biològic i fisicoquímic.

Àrea de consultoria i formativa:

 • Assessorament científic i tècnic en R+D+I col·laborativa i per demanda.
 • Gestió, restauració i bioremediació d'ecosistemes aquàtics.
 • Assessorament normatiu en matèria de sòls contaminats, residus perillosos, substàncies químiques (REACH i LCP), activitats mineres i extractives, plaguicides i mitjans de lluita, qualitat de les aigües (DMA i DH), abocaments a DPH, etc.
 • Formació especialitzada en qualitat i educació ambiental i divulgació científica.
Sectors cap als que es dirigeix

Privat:

 • Indústria: metal·lomecànica, química, petroquímica, minera.
 • Consultores mediambientals i enginyeries del terreny.
 • Instituts tecnològics.
 • Centres de R+D+I.
 • Depuració i potabilització d'aigües.
 • Gestors de residus perillosos.

Públic:

 • Administracions locals i diputacions.
 • Confederacions hidrogràfiques i organismes de conca.
 • Entitats públiques de sanejament.
 • Conselleries de medi ambient.

Informació de contacte

info@xenobiotics.esTelèfon fixe: (+34) 960 001 737
http://xenobiotics.es/