RED HAT

(Teconologies de la Informació (TIC))

Presentació

Red Hat és el principal proveïdor de solucions de programari de codi obert a nivell mundial, que utilitza un enfocament basat en la comunitat per a proporcionar tecnologies fiables i d'alt rendiment en el núvol, Linux, middleware, emmagatzematge i virtualització. A més, ofereix serveis de suport, formació i consultoria premiats per la seua excel·lència.

Al llarg de la seua trajectòria, aquesta companyia ha estat actuant com a node de connexió dins d'una xarxa d'empreses, socis i comunitats de codi obert a nivell mundial,facilitant-los la creació de tecnologies rellevants i innovadores que alliberen recursos per al creixement i afavoreixen la preparació per a fer front amb èxit el futur de les TI.

RED HAT

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques

El "codi obert" és una metodologia de col·laboració provada per a crear tecnologia. Aquesta metodologia es basa en la llibertat de poder veure el codi, aprendre d'ell, poder fer preguntes i poder aportar millores. Gràcies a això, les comunitats de codi obert poden innovar de forma molt més eficaç que els laboratoris tradicionals de R+D.

D'aquesta manera, Red Hat dirigeix a clients, socis i desenvolupadors cap a comunitats que tenen com a objectiu resoldre els problemes que tots compartim. Així mateix, la companyia també aporta una gran quantitat de codi a la comunitat. De fet, inverteix en els seus enginyers i desenvolupadors perquè treballen en aquestes comunitats de tecnologia oberta en nom dels nostres clients, i d'aquesta manera contribuïsquen al projecte també amb el seu treball.

Quan la tecnologia de codi obert resultant és útil, la prova, enforteix i la converteix en segura i fiable. Posteriorment l'empaqueta i comença a donar-li suport com a producte empresarial.

Beneficis de la tecnologia

ASPECTES INNOVADORS

  • La innovadora tecnologia que desenvolupa Red Hat és producte de la seua cultura organitzativa que té la capacitat d'adaptar-se als constants canvis. Aquesta forma de treballar, denominada l'organització oberta, consisteix a fomentar la creativitat, proporcionant les eines adequades perquè tots els membres de l'organització puguen pensar i proposar, i per tant aconseguir resultats innovadors.
  • Segons aquesta nova visió, els directius de les empreses han de saber motivar a la plantilla, fer-los veure que són una part important d'un tot, i que només de forma conjunta es poden aconseguir els objectius. En aquesta visió, cada peça del puzle és important.
  • Per a fomentar aquesta creativitat, cal començar per involucrar més als equips, aconseguir que entenguen bé quina és la missió de la companyia, i connectar el seu treball amb la missió perquè només aquells que treballen en equip i que interactuen junts aconsegueixen tindre millors idees. I els directius han de liderar aquest canvi i orientar als altres en el seu camí.


AVANTATGES COMPETITIUS

  • L'avantatge competitiu de Red Hat és el seu enfocament col·laboratiu, que li permet arribar a la innovació i fer front a l'era digital. Es tracta del desenvolupament i millora constant, compartint, aprenent, perfeccionant i aprofitant el treball dels altres. És una forma d'aprenentatge col·lectiu, però també és una manera d'acumular i compartir saviesa.
  • Aquest enfocament té la seua arrel en els principis del codi obert, és a dir, en l'intercanvi, la participació, la transparència, la meritocràcia i la comunitat. Aquests fonaments són els que permeten aconseguir aqueix grau d'innovació que tant es demanda hui dia.
  • En Red Hat se sap que la millor forma de guanyar és crear més guanyadors. Per això, Red Hat crea més guanyadors unint-los i contribuint directament a projectes de comunitats de codi obert.
Aplicacions de la tecnologia

Existeixen nombrosos exemples de com el codi obert alimenta al món sencer. Prova d'això són els projectes de Google, o com Elon Musk està apostant pel codi obert per a desenvolupar intel·ligència artificial (AI). També serveixen d'exemple AWS, Netflix, Facebook i moltes altres companyies que estan impulsant-se gràcies al codi obert.

Actualment moltes iniciatives i projectes estan basats en la innovació oberta, des de tecnologies usades ampliament com Apache Hadoop per a big data, Kubernetes per a contenidors, i Android per a sistemes operatius mòbils, fins altres projectes més menuts com el de l'Agència de Tecnologia del Govern de Singapur, orientat a donar resposta sanitària immediata en front a caos d'urgència ciutadana.

Tot i això, l'estil codi obert va més enllà del desenvolupament de programari i els seus principis poden aplicar-se de forma més extensa per a afrontar desafiaments com per exemple engegar un negoci.

Sectors cap als que es dirigeix

Red Hat treballa amb corporacions de tots els sectors i grandàries en Espanya i a nivell mundial, entre els que destaquen:
●    Espanya: BBVA, Produban (Banco Santander), Telefónica, Roche, Repsol, Gobierno de Canarias, Servicio Aragonés de Salud
●    Finances: Union Bank, Banco Azteca, ING DiBa
●    Telco: Swisscom, Vodafone
●    Transport: Amadeus, Avianca
●    Administració Pública: Departamento de Defensa de EEUU

Informació de contacte

Julia BernalCountry Manager Spain & Portugalspain@redhat.esTelèfon fixe: +34 91 414 8800